182
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: (0256)3821126
TT ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CDMA ĐÀ NẴNG – CN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI