1081
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39307546
TT NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CHẾ BIẾN DẦU KHÍ (PVPRO)
CHỨC NĂNG :
– NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN DẦU VÀ KHÍ;
– NGHIÊN CỨU LẬP CÁC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LỌC HÓA DẦU VÀ CHẾ BIẾN KHÍ;
– SX, KD HÀNG HÓA, DV, XNK TRỰC TIẾP CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN, PHÂN PHỐI & KD DẦU KHÍ;
– DV KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ…
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI