461
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38297040
TT THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TP. HCM (CESTI)
CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐỊNH KỲ VÀ TRỰC TUYẾN.
DV CUNG CẤP THÔNG TIN KH&CN THEO YÊU CẦU.
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG.
THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG / VIỄN THÔNG.
THƯ VIỆN TƯ LIỆU KH&CN.
THƯ VẤN, HUẤN LUYỆN, SỬ DỤNG, THIẾT KẾ, CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CNTT.
XUẤT BẢN ẤN PHẨM THÔNG TIN KH&CN.
TỔ CHỨC CÁC LỚP HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN KH&CN.
  • TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, VIỆN
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI