1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Trần Thị Nga
Mã số thuế: 0108566295
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
UBND PHƯỜNG HÀNG BUỒM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu