1
Người đại diện: Ubnd Xã Khai Sơn
Mã số thuế: 2901964973-021
Ngành nghề chính: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
Ngày cấp: 28/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
UBND XÃ KHAI SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC