1
Người đại diện: Ubnd Xã Lĩnh Sơn
Mã số thuế: 2901964973-009
Ngành nghề chính: HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC
Ngày cấp: 28/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
UBND XÃ LĨNH SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC