1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 02373198641
Người đại diện: Lê Văn Chiến
Mã số thuế: 2802822576
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
Ngày cấp: 27/12/2019
UBND XÃ LONG ANH

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp