1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Mã số thuế: 0108636432
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 06/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
UNT XÃ BẮC SƠN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu