1
Điện thoại: 0987087373
Người đại diện: BÙI THỊ THANH HẢI
Mã số thuế: 3502429736
Ngày cấp: 10/07/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
VĂN PHONG CÔNG CHƯNG BUI THI THANH HAI