1
Điện thoại: 0904261602
Người đại diện: PHẠM THÙY CHI
Mã số thuế: 4001177977
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 22/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM THÙY CHI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu