1
Điện thoại: 0903049666
Người đại diện: Trần Văn Thụ
Mã số thuế: 3502429743
Ngành nghề chính: Hoạt động pháp luật
Ngày cấp: 10/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN VĂN THỤ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động pháp luật