1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0846168568
Người đại diện: Lương Ngọc Toản
Mã số thuế: 3702861911-004
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 04 – CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỊA ỐC KHỞI NGUỒN