1
Điện thoại: 02523822877
Người đại diện: Đặng Thị Hương Lan
Mã số thuế: 3401206490
Ngành nghề chính: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Ngày cấp: 15/06/2020
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN AES HOLDINGS B.V. TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận