1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: EISUKE ILSAKA
Mã số thuế: 0108664327
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Ngày cấp: 22/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ART JAPAN CO., LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý