1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)36367281-36
Người đại diện: Bùi Văn Đông
Mã số thuế: 0312150071-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ANOVA BIOTECH