1
Điện thoại: 0904854126
Người đại diện: Phạm Văn Thiện
Mã số thuế: 1000896638-001
Ngày cấp: 06/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO THÁI HƯNG