1
Điện thoại: 0945001005
Người đại diện: Nguyễn Đỗ Sơn
Mã số thuế: 0106793165-001
Ngày cấp: 06/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN -CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA GOOD VIỆT NAM