1
Người đại diện: Đỗ Thị Phượng
Mã số thuế: 4601573242-001
Ngày cấp: 20/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ KENNATECH