1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Nguyễn Bảo Tuấn
Mã số thuế: 0108495319-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VIỆT NHẬT