1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02854025454
Người đại diện: Nguyễn Văn Cường
Mã số thuế: 0307925887-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HIỆP CƯỜNG