1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Mã số thuế: 0314667764-002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO MAI