1
Người đại diện: Vũ Quang Hợp
Mã số thuế: 0109738740-001
Ngày cấp: 20/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN BẮC