1
Tỉnh thành : BÌNH PHƯỚC
Điện thoại: 0918334394
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phú
Mã số thuế: 0309802344-006
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ TỰ ĐỘNG UY LONG TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC