1
Người đại diện: Lê Thị Soi
Mã số thuế: 0305041480-001
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ÂU TẠI ĐỒNG NAI