1
Điện thoại: 0934313666
Người đại diện: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Mã số thuế: 5702037232-001
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN H88- TÀI CHÍNH CÁ NHÂN