1
Điện thoại: 0966134027
Người đại diện: Nguyễn Phú Thuận
Mã số thuế: 0312710968-002
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT MINH THANH