1
Điện thoại: 0938387091
Người đại diện: Nguyễn Thị Thảnh
Mã số thuế: 0313462796-002
Ngày cấp: 17/12/2018
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN INTERGEN TẠI VŨNG TÀU