1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0902896489
Người đại diện: Nguyễn Thùy Thanh Ngân
Mã số thuế: 0317094769-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN VÀ DU LỊCH META