1
Tỉnh thành : THÁI BÌNH
Người đại diện: Phạm Huy Hoàn
Mã số thuế: 0106767648-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN T-GROUP VIỆT NAM TẠI THÁI BÌNH