1
Người đại diện: Lê Thị Thùy Trang
Mã số thuế: 0108008396-001
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHƯƠNG NAM