1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0918134888
Người đại diện: Bùi Quang Dương
Mã số thuế: 0105223966-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM TẠI HỒ CHÍ MINH