1
Người đại diện: Vũ Văn Du
Mã số thuế: 2801301820-001
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN VENZOR