1
Người đại diện: LI DEBO
Mã số thuế: 3702744319
Ngành nghề chính: Hoạt động ngoại giao
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY DIMENSIONS FURNITURE, INC. TẠI VIỆT NAM

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động ngoại giao