1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG
Mã số thuế: 0108537174
Ngành nghề chính: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TAS GLOBAL HOLDINGS PTE LTD TẠI HÀ NỘI

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý