1
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Hân
Mã số thuế: 0309366176-003
Ngày cấp: 05/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT TÍN