1
Điện thoại: 0903113499
Người đại diện: Nguyễn Kỳ Phi Líp
Mã số thuế: 0313566925-002
Ngày cấp: 05/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN