1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Khắc Điệp
Mã số thuế: 0315427758-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HOMELAND GROUP