1
Người đại diện: VŨ THỊ THU LAN
Mã số thuế: 0310793334-002
Ngày cấp: 09/04/2019
Trạng Thái: Ngừng hoạt động và đã đóng MST
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SAGOPHAR