1
Điện thoại: 0988604982
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà Trang
Mã số thuế: 0108205901-001
Ngày cấp: 20/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ SẢN XUẤT BAO BÌ HÀ NỘI