1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Duy
Mã số thuế: 0317213656-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH GLODIVAL