1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Đình Lâm
Mã số thuế: 0303062580-001
Ngày cấp: 01/03/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH HÂN SƠN