1
Điện thoại: 02437958472
Người đại diện: ĐOÀN THỊ HỒNG THÁI
Mã số thuế: 2400339866-002
Ngày cấp: 21/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KD SPORTS VIỆT NAM