1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: NGUYỄN VĂN SANG
Mã số thuế: 0304844502-006
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI THÁI KHƯƠNG