1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trương Khuôn Anh
Mã số thuế: 0109598317-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LY LIGHTING