1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Trần Thị Thúy Liễu
Mã số thuế: 0304339605-003
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT