1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0982683559
Người đại diện: Hoàng Quốc Hội
Mã số thuế: 2400389634-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY TNHH THÁI SƠN BLU TẠI HÀ NỘI