1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0772991962/09851204
Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thắng
Mã số thuế: 0105156766-001
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY TNHH TMDV BÌNH AN