1
Điện thoại: 0915226866
Người đại diện: NGUYỄN TRẦN VIỆT
Mã số thuế: 0700260010-001
Ngày cấp: 17/09/2021
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐTXD HÀ THÀNH