1
Người đại diện: Phan Thị Ngọc Ly
Mã số thuế: 0309511578-001
Ngày cấp: 02/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ THÀNH NHÂN