1
Điện thoại: 0964528913
Người đại diện: Trương Vĩnh Hảo
Mã số thuế: 0313462877-002
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang Hoạt Động
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦ CHI – CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CT&T